Sätter standarden för modernt skogsbruk

Med halverat varvtal har JPS satt en ny standard för det moderna skogsbruket och skapat sågenheter med oöverträffad produktivitet och driftsekonomi – Minskad bränsleförbrukning, mindre värmeutveckling och kapsprickor är bara några av fördelarna.

Med R-tekniken har JPS vänt på begreppen. Genom att tänka om från grunden har JPS förbättrat tidigare teknik på flera punkter. Istället för att pressa sågmotorn maximalt, vilket leder till sänkt verkningsgrad och hög värme­utveckling har varvtalet sänkts till hälften samtidigt som vridmomentet höjts.

Med lägre varvtal och mindre värmeutveckling används kraften i hydraulsystemet effektivare. Istället för att avgå som värme används nu en större del av kraften till att driva sågenheten. Mätningar visar att R-tekniken kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 15%. Bara bränslebesparingen gör att investeringen betalar sig på mindre än ett år.

Genom att sågenheten inte pressas till det yttersta höjs driftsäkerheten avsevärt. De främsta fördelarna är därför en förbättrad driftsekonomi med färre onödiga avbrott i skogen.

Kedjehastigheten bibehålls genom ett större drivhjul med 20 eller 22 kuggar. Drivhjulets större radie gör att slitaget på drivhjulet blir minimalt, att det dessutom är vändbart gör att JPS kan lämna hela 5000 timmars garanti mot utslitning. Den nya designen gör också att sågkedjan håller en jämn hastighet genom hela kapet.

En jämnare kedjehastigheten gör kapningen mer effektiv. Under kontrollerade försök kapar sågenheterna upp till 40% snabbare än äldre system. En av de största fördelarna med snabbare kapning av stocken är mindre kapsprickor.

Det större drivhjulet gör att JPS bredare och stabilare sågsvärd kan användas med mindre självsvängning. Tack vare den styvare konstruktionen har härdningen av slitytorna kunnat göras betydligt kraftigare utan att riskera sprick­bildning.

Det kraftfulla svärdet medger även en 3-4 gånger starkare svärdsinfästning jämfört med äldre system. Den unika svärd­infästningen gör att svärdet enkelt lossas med endast en skruv, vilket förenklar arbetet med att vända och byta svärd.

JPS sågenheter leveras alltid med automatisk kedjesträckning. Den optimerade kedjespänningen, det stabilare svärdet och det större drivhjulet minskar antalet produktionsstopp. En sågenhet med R-teknik innebär dessutom att totalförbrukningen av kedjor och svärd minskar markant.

Sammantaget ger R-tekniken en oöverträffad produktivitet och driftsekonomi med en avsevärt förbättrad totalekonomi jämfört med äldre system. JPS sågenheter höjer produktiviteten, sänker bränsleförbrukningen och minskar kapsprickorna – helt enkelt en teknologi för framtiden i det moderna skogsbruket.

 • Lägre bränsleförbrukning
 • Mindre kapsprickor
 • Längre livslängd på drivhjulet
 • Färre kedjeavhopp
 • Stabilare svärd
 • Mindre värmeutveckling
 • Halverat varvtal
 • Högre produktivitet

Prestanda

Såghastighet, cm²/sek

Volymetrisk verkningsgrad

JPS Vriddon

I samband med utvecklingen av R-tekniken har JPS Teknik tagit fram ett helt nytt hydrauliskt Vriddon som ersätter den gamla kapcylindern. Eftersom vriddonet består av endast tre delar är driftssäkerheten förhöjd jämfört med att använda kapcylinder.

JPS unika Vriddon är en central del i andra generationens sågenheter från JPS och fungerar som fäste i skördaraggregatet. På den ena sidan sitter sågmotorn och på den andra är svärdhållaren placerad, vilket möjliggör en smidig demontering från båda sidor. Sågmotorn kan alltså sitta kvar vid byte av svärdhållare och vice versa, allt för att spara tid.

Vriddonet är hydrostatiskt lagrat vilket medför att det glider på sin egen oljefilm, och ger nära nog oändlig lagerlivslängd. Med inbyggd dämpning i ytterlägena minimeras påfrestningarna på svärd och infästningar.

JPS Vriddon har ett jämnt vridmoment genom hela rörelsen och levererar samma kraft i båda riktningarna. Kaptryck, hastighet för återgång och svärdräddning regleras i maskinens styrsystem.

Alla anslutningar sitter skyddade i skördaraggregatets ram. Det finns inga hydraulslangar eller kablar i såglådan som kan skadas av kvistar, undervegetation eller kedjeavhopp. Utan yttre rörliga delar är JPS Vriddon nästintill okänsligt för is, snöpackning och smuts. För skördarföraren innebär detta högre produktivitet tack vare färre avbrott för att rengöra såglådan. Frånvaron av kapcylinder gör även att det inte heller finns någon kolvstång som kan krökas vid påfrestningar eller av yttre påverkan.

Den smarta designen i JPS Vriddon med avsaknad av utstickande delar medför att den enkelt kan byggas in i olika skördaraggregat. Arbetsvinkeln i standardutförande är 90° men kan utökas till 135° vid behov. Vriddonet är helt vatten- och dammtätat.

JPS Vriddon har inbyggd svivelfunktion med kanaler för smörjmedel och hydraulolja. Eftersom sågmotorn sitter som en separat modul behövs inga svivel­kanaler genom den, vilket förenklar eventuella motorbyten. JPS Vriddon är anpassat för standardmotorer, vilket möjliggör ett snabb och smidigt byte om olyckan skulle vara framme i form av ett motorhaveri.

 • Kompakt
 • Slittåligt
 • Jämnt vridmoment
 • Inbyggd dämpning i ytterlägena
 • Hydrostatiskt lagrat
 • Inga smörjnipplar
 • Okänsligt för snö, is och skräp
 • Svivelfunktion
 • Skyddade anslutningar