Down Under, Less is More

Scandinavian Forestry har anammat JPS R-teknologi och tagit den ända till Australien med stor framgång.

På plats i Australien, New South Wales närmare bestämt Snowy Mountains. Adressen har vissa likheter med våra skandinaviska förhållanden. Här har Johan Jaktman genom bolaget Scandinavian Forestry introducerat R-teknologin från JPS Teknik och lyckats över förväntan. 

– Skogsbruket här nere är såklart helt annorlunda än vad vi är vana vid i Europa men nu finns en gemensam nämnare, nämligen JPS sågenheter, säger Johan Jaktman som har lanserat svenska skogsmaskinkoncept till det australiensiska skogsbruket.

– Down Under som vi säger är ju skogen annorlunda men det finns också likheter såklart, tillägger Johan. Det som skiljer mest är nog de snabbväxande skogarna och den stora variationen av träslag. Dessutom finns här enorma arealer och ett inte alltid så välutbyggt skogsbilsvägnät som i de skandinaviska skogarna. Därför är driftsäkerheten och kvaliteten på skogsmaskinerna helt centralt för oss på Scandinavian Forestry. Här är entreprenörerna mer självständiga och längre bort från civilisationen vilket kan försvåra underhåll och service. Scandinavian Forestry har lyckats väl med detta genom att lansera flera svenska kvalitetsmärken och ett av dem är JPS och sågenheterna med R-teknik. 

Driftsäkerhet

– Det är driftsäkerheten och produktiviteten hos sågenheten JPS sågenheter som gör att våra kunder här väljer JPS, säger Johan. R-tekniken i .404” är väldigt driftsäkert och produktivt i snabbväxande skog av exempelvis radiatatall. Det är skogar som vi inte ser i Skandinavien som bjuder på lite andra förutsättningar, tillägger han. JPS nya ¾”-konverteringssats har verkligen tagits emot väl av den australiensiska marknaden. JPS sågenheter är nu på helt nya marknader med riktigt grov och snabbväxande skog. Att ha ett ¾” konvertering gör att våra kunder kan anpassa sina maskiner på ett mycket smidigt sätt för att vara så produktiva som möjligt i varje situation. JPS sågenheter med låga varvtal och högt vridmoment får stora fördelar i förhållande till andra äldre system, inte minst i ¾”. Exempelvis eukalyptus som är ett relativt hårt trädslag kräver ett robust system vi får i JPS sågenheter, både i .404” och ¾”, säger Johan. 

Scandinavian Forestry ser den Nya zeeländska marknaden som strategiskt viktig för skandinavisk skogsteknik, vilket gör att de nu planerar att expandera på denna marknad och då är det främst ¾” som gäller. Genom konverteringssatsen som finns på marknaden är systemet lätt att implementera och kan skapa värde för våra kunder även här. 

Ingen överhettning

– Ett problem med äldre sågsystem i varma klimat är att få till kylningen av hydrauloljan som försämrar verkningsgraden och därmed höjer bränsleförbrukningen. Med R-teknologin bibehålls verkningsgraden och mindre problem med överhettning i hydraulsystemet uppstår.

– Vi har inte sett några problem med överhettning i sågsystemen från JPS, mycket tack vare den större sågmotorn som inte behöver övervarvas för att såga effektivt och snabbt. Det är fantastiskt roligt att se hur problem i Australien kan lösas med skandinavisk skogsteknik i världsklass! Scandinavian Forestry ser en fortsatt stor potential för våra skandinaviska CTL-system här nere. Här finns också en stor utvecklingspotential och att ligga i framkant teknikmässigt försämrar ju inte saken. Här tycker jag att JPS på ett föredömligt sätt har tagit i taktpinnen. Vi ser nu en ny standard växa fram på den globala skogsmarkanden.