Sågtimmer utan sprickor

Sedan 2013 har Derome skog arbetat intensivt med kapspricksproblematiken. Nu kan en del av lösningen vara här med JPS Tekniks nya sågenhet.

Andreas Johnsson möter oss på Deromes lokala kontor i Bollebygd. Samtalet för dagen är kapsprickor, ett problem som kostar miljonbelopp för Skogsverige. Så har det varit länge nu, men hur mycket kostar det egentligen skogsägaren, sågverken och slutkonsumenten?

Bra resultat med JPS R-teknik

På Derome skog har flera entreprenörer visat mycket goda resultat kring kapsprickor tack vare R-teknologin från JPS, säger Andreas. Men det har inte alltid varit så, när Derome Skog började mätningar låg andelen kapsprickor på 20%. Detta påverkar Deromes värdekedja väldigt negativt och det var faktiskt våra interna kunder som sa stopp. Därför började vi på Derome med ett riktat kvalitetsarbete för att minska kapsprickorna, säger Andreas. 

Vårt intensiva arbete har i medeltal fått ner kapspricksandelen till 10-12% i det timmer vi avverkar i egen regi. Men mest glädjande är att när vi mätte kapspricksförekomsten från några maskinlag visade det sig att kapspricksandelen sjunkit till noll eller några få procent. 

Då skall man tillägga att Derome avverkar en hög andel grov skog och visst är det så att ju grövre stockar är ju högre risk för kapsprickor blir det, säger Andreas. 

Vi funderade vad våra förbättrade resultat berodde på och orsakerna är som alltid en kombination av rätt teknik, skarpa kedjor, ”friska” sågmotorer men framförallt är det maskinförarna, de är mycket engagerade och vi har ett tätt och nära samarbete.

Sågenheten är också mycket viktig, de tre entreprenörer som visat resultat nära noll hade en sak gemensam och det var att alla hade sågenheter från JPS Teknik. De kör John Deere, Ponsse mfl. så först trodde vi inte att de hade samma sågenhet. Det visade sig att flertalet av de skördare som ingått i kontrollerna och visat resultat nära noll hade en sågenhet med R-teknologi monterad, säger Andreas Johnsson. 

Utveckling

– Det är glädjande att tekniken utvecklas och att effektivare sågenheter gör sin entré på marknaden. Det har gått lite trögt de senaste decennierna men nu verkar JPS Teknik fått fram en ny generation såg som de kan eftermontera, säger han.

Sågenheten från JPS ger oss bättre förutsättningar att lyckas i skogen. Som vanligt är det en helhet tillägger han, som entreprenör måste man jobba med alla delar det går inte att bara förlita sig på tekniken. Att jobba med utbildning och synliggöra problematiken är minst lika viktigt.

Eftersom vi också har fokuserat mycket på övermål och få till bättre anpassning mot våra längdsortiment har kapsprickorna varit viktiga. I arbetet med att minska övermålet blir det naturligt att vara resurseffektiv vid virkesaptering. Får vi koll på sprickorna då kan Deromegruppen  få ut mer av skogen, säger Andreas. 

På Derome Skog är arbetet med kapsprickor helt kundstyrt och potentialen är enorm. Vi är ett företag som äger hela processen från skog till färdigt hus, med krävande interna kunder, så för oss är det naturlig att jobba hårt med att höja kvalitén på slutprodukten.

Nollvision

Vi kommer jobba vidare med kap­sprickor och komma ännu längre. Målet är naturligtvis att vi ska minimera problemet på sikt. Jag tror det är möjligt men vi behöver mer utbildning och engagemang från branschen. Våra fina resultat kan vara en sporre för andra att ta tag i frågan. Det är möjligt att spara stora belopp varje dag, säger Andreas.