JPS R-teknologi höjer både produktiviteten och kvaliteten

För en tid sedan gjorde vi ett nerslag i Hallands mörka skogar och besökte Sven-Olof Persson Skogsavverkningar AB som avverkar ett bestånd med mycket grov granskog.

Med ett stort leende tar Sven-Olof Persson emot oss, han har nämligen lyckats höja produktiviteten rejält på sin Ponsse Scorpion King. Produktiviteten har i medeltal höjts med 15% sedan han lät eftermontera JPS sågenhet med R-teknologi. Vilket visat sig vara en mycket god investering.

– För mig som skogentreprenör är det viktig att hela tiden öka produk-tiviteten och intjäningen, det är ju ”business” vi håller på med så varje krona räknas på det vi levererar. Nu har vi lyckats med det smått otroliga att öka produktivitet samtidigt som vi har högsta kvalité på timret. Genom att investera i JPS R-teknologi har vi dessutom lyckats minska bränsleförbrukningen  avsevärt. Det är väldigt positivt  för mig och mina uppdragsgivare, säger Sven-Olof.

En stor skillnad i den nya generationens sågenhet från JPS är det lägre varvtalet med den starkare och större sågmotorn. Här har vi grunden till den lägre bränsleförbrukningen också, med R-teknologin möjliggörs snabbare genomsågning och större egenkraft i systemet. 

– Jag har till exempel räknat ut att min totala dieselförbrukning gått ner markant, vilket skapar ett betydande minskning i bränslekostnad per m3fub. Det låga varvtalet gör att slitaget på sågmotorn blir betydligt mindre. Genom en längre livslängd på komponenter och slitdelar är investeringen lätt att räkna hem, säger Sven-Olof.  

Sven-Olof Persson Skogsavverkningar är ett mycket lönsamt företag i branschen och med en sågenhet från JPS närmast trädstammen kan  produktiviteten ökas ytterligare.

– Nu ser vi en stor efterfrågan av timmer till sågverken så de gäller att vi har många värdeskapande timmar ute i skogen, då kommer resultatet bli bra även framöver. Våra fina resultat är ett kvitto på att vi gjort rätt och nu fortsätter vi och blir ännu bättre. Jag tror framtiden ser ljus ut, med högtryck i branschen blir det stora volymer som skall avverkas, då gäller det att producera kvalité och ta betalt för det. Gör vi det kan det bli fantastiskt, säger Sven-Olof och ler.